För dig som är trött på att slösa bort tid på möten

Du lär hur du gör möten till effektiva interaktionsarenor:

 • Sätta och hålla tydliga mötesramar

 • Få alla att dra åt samma håll

 • Hantera avspåringar, ändlösa diskussioner och andra icke konstruktiva beteenden

Kursinnehåll

 • 1
 • 2
  Möten som arbetsramar
 • 3
  Mötesförberedelser
  • Syfte och lärandemål
  • Tydligt mötessyfte
  • Effektiva mötesramar
  • Förankring och uppföljning
  • Vad om spontana ad hoc-möten?
  • Sammanfattning mötesförberedelser
 • 4
  Möten - genomförande
  • Syfte och lärandemål
  • En tredelad modell för att leda möten
  • Möten - genomförande
 • 5
  Så hanterar du vanliga utmaningar under möten
  • Syfte och lärandemål
  • Ta helikopterperspektiv och upptäckt snabbt mötesutmaningar
  • Bryt fastlåsta mönster
  • Olika ramutmaningar
  • Ändlösa diskussioner
  • Deltagare som talar för andras räkning...
  • Deltagare som är tysta
  • Deltagare som diskuterar samma sak med olika eller meningslösa detaljer
  • Mötesdeltagare har sin uppmärksamhet på olika tidsperspektiv
  • Mötesdeltagare pratar förbi varandra
  • Mötesdeltagare som är i överkant engagerade
  • Summering möten - genomförande
 • 6
  Möten - uppföljning
  • Syfte och lärandemål
  • Omedelbart efter mötet
  • Uppföljning av aktiviteter
  • Vid avvikelser…
  • Summering möten - uppföljning
 • 7
  Utvärdera och lära
  • Syfte och lärandemål
  • Välj mindset
  • Självutvärdering
  • Få feedback från kollegor du har tillit till
  • Möten - simuleringar
 • 8
  Möteskultur
  • Syfte och lärandemål
  • En tredelad modell för vad som skapar kultur
  • Kartlägga och utvärdera #intentioner med möten
  • Kartlägga och utvärdera #presuppositioner om möten
  • Kartlägga och utvärdera vanliga mötes-#ramar
 • 9
  Quiz: Testa din förståelse
  • Quiz: Mötesledning och möteskultur
 • 10
  Avslutning
  • Till slut
  • Tusen tack för din feedback

Pris

Tilgång i ett år från inköpsdatum. 14 dagars återköp.

Vad säger andra?

Jag tyckte jag hade en utmärkt mötesmetodik, men med dessa uppmärksamheterna kan jag snabbt ta tag i de situationer där metodiken inte räcker till.

– Kursdeltagare –