Dette vil du lære

Du får tilgang til 22 #nøkler med filmer, oppgaver og quiz for bevisstgjøring, trening, refleksjon og inspirasjon. 1 kurs – 3 deler – 22 #nøkler.

  • Gjenkjenne mønster og fellesnevnere i kommunikasjon

  • Bli bevisst hvordan du og andre kommuniserer – og hvorfor ting “blir som de blir”

  • Oppdage flere valgmuligheter slik at du kan skape det du vil

Kursinnhold - Del 1

Pris

Tilgang i ett år fra kjøpsdato. 14 dagers angrefrist.