Dette vil du lære

Du får tilgang til konkrete oppmerksomheter som hjelper deg å lykkes med kulturutvikling:

  • To modeller for kulturforståelse

  • Kartlegge og vurdere #intensjoner, #presupposisjoner og #rammer

  • Observere, beskrive og gi tilbakemelding på #adferd

Hva sier kursdeltakere?

“Takk for at dere gjør det så enkelt og oversiktlig!”

KursdeltakerKursdeltaker